Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAtrakcje turystyczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-01 13:20:37
podlaskie, turystyka, przyroda

Region słynie z rozległych obszarów dzikiej przyrody. Do dzisiaj zachowały się w województwie podlaskim naturalne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora oraz doliny rzek.

Dolina Rospudy, PAP/Paweł Supernak

 

Na Podlasiu znajdują się jedne z najcenniejszych przyrodniczych obszarów Europy, jak Puszcza Białowieska, a także Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska oraz biebrzańskie czy narwiańskie bagna. Wysoka bioróżnorodność Podlasia współwystępuje z bardzo niską emisją zanieczyszczeń (średnie zanieczyszczenia w Polsce są dziesięciokrotnie wyższe od występujących w województwie podlaskim).

Potencjał turystyczny województwa podlaskiego wynika wprost z bogactwa kulturowego oraz walorów środowiska naturalnego. Region zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem długości szlaków pieszych i rowerowych, ale pod względem liczby obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania oraz liczby łóżek w tych obiektach plasuje się na 14. miejscu w Polsce.


 

źródła: GUS (marzec 2015 r.)
 


Największy potencjał w regionie mają aktywna turystyka rowerowa i kajakowa, turystyka wypoczynkowa na obszarach cennych przyrodniczo i nad jeziorami, w tym agroturystyka oraz turystyka medyczna i pielgrzymkowa.

Potwierdza to ranking atrakcyjności turystycznej poszczególnych obszarów województwa, w którym najwyżej ocenionymi obszarami, poza trzema miastami powiatowymi, były obszary o wysokiej atrakcyjności przyrodniczej (powiat augustowski, powiat białostocki, powiat suwalski oraz powiat hajnowski).

Na stronie Regionalnej Organizacji Turystycznej wymienionych jest kilkadziesiąt turystycznych produktów regionalnych, przy czym nie są to standardowe produkty turystyczne. Katalog zawiera np. szlaki turystyczne (Baśniowy Szlak, Szlak Augustowski), imprezy (Suwalski Blues Festiwal), muzea (Muzeum Ikon, Muzeum Podlaskie) i ośrodki wypoczynkowe (Stanica kresowa, Tatarska jurta, Gliniana wioska).

Magnesem przyciągającym turystów na Podlasie jest także Puszcza Białowieska i zamieszkujące ją żubry. Puszcza uznawana jest za jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie i ostatni naturalny las niżowy. Jest idealnym miejscem do wypoczynku dla spragnionych spokoju i kontaktu z przyrodą turystów.

 

Parki narodowe


Puszcza Białowieska

To najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze. W 1977 r. UNESCO uznało Białowieski Park Narodowy za Rezerwat Biosfery M&B, a w 1979 r. wpisało na listę Dziedzictwa Światowego, jako jedyny obiekt przyrodniczy z Polski. Więcej informacji na stronie Białowieski Park Narodowy

 

Biebrzański Park Narodowy

To największy park narodowy w Polsce o powierzchni 59 tys. 223 ha. Znajdują się tam Bagna Biebrzańskie, które są najważniejszym w Polsce, a także w całej Europie Środkowej i Zachodniej obszarem lęgowym dla wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Obszar parku biebrzańskiego został objęty Międzynarodową Konferencją RAMSAR chroniącą obszary błotne i lęgowiska ptaków. Obszar ten ma rekomendacje do uznania za Obiekt Dziedzictwa Światowego, wydane przez Komisję Parków Narodowych i Obszarów Chronionych IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) oraz Federację Parków Narodowych i Parków Natury Europy. Więcej informacji na stronie Biebrzański Park Narodowy

 

Narwiański Park Narodowy

Park znajduje się w Dolinie Górnej Narwi. Obejmuje on bagienną dolinę Narwi pomiędzy Surażem i Rzędzianami, która stanowiła znaczną część utworzonego w 1985 roku Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Głównym celem Parku jest ochrona bagien, terenów podmokłych i wód, które są dominującymi ekosystemami i zajmują ok. 90 proc. powierzchni.

Walory przyrodnicze Parku to przede wszystkim unikatowy system doliny rzeki Narew z bogatymi zespołami roślinnymi i faunistycznymi. Dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych jest osobliwością przyrodniczą w tej części Europy i bywa nazywana "Polską Amazonią". Walorem parku obok zbiorowisk wodnych, roślinności szuwarowej i zaroślowej jest ornitofauna. Gniazdują tu ptaki, których egzystencja jest zagrożona.

Więcej informacji na stronie Narwiański Park Narodowy

 

Wigierski Park Narodowy

Największym atutem parku są jego wody, które decydują o pięknie krajobrazu i unikatowej wartości przyrodniczej tego obszaru. W granicach Parku znajdują się 42 naturalne zbiorniki wodne. Największe, najgłębsze i najatrakcyjniejsze z nich to jezioro Wigry urozmaicone wyspami, zatokami, głębinami i przybrzeżnymi płyciznami. Wody w WPN to nie tylko jeziora, są tu piękne rzeki, strumienie, źródliska. Wyrazem uznania dla wyjątkowych walorów wód wigierskich było umieszczenie jeziora Wigry w "Projekcie Aqua", na liście najcenniejszych ekosystemów wodnych świata, przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody w roku 1975. Więcej informacji na stronie Wigierski Park Narodowy
 

Zabytki

 

Zwiedzanie Podlasia Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT) proponuje rozpocząć od Białegostoku i znajdującego się tam XVIII-wiecznego Pałacu Branickich, nazywanego także Wersalem Podlasia, i otaczającego go ogrodu uważanego za najlepiej zachowaną kompozycję barokową w Polsce.

W stolicy regionu warto także odwiedzić Bazylikę katedralną p.w. Wniebowzięcia N.M.P., tzw. biały kościółek urządzony w stylu barokowym oraz barokowy ratusz, w którym obecnie mieści się Muzeum Podlaskie. Na uwagę zasługuje również klasycystyczna cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy.

W Białymstoku znajduje się także Opera i Filharmonia Podlaska, które w 2014 r. otrzymały Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i znalazły się w gronie 10 najlepszych polskich produktów turystycznych. Opera i Filharmonia Podlaska oprócz przedstawień operowych, musicali i koncertów symfonicznych organizują projekty edukacyjne, przedstawienia dla najmłodszych, wystawy, festiwale oraz transmisje multimedialne dla szkół i szpitali. W ciągu dwóch lat od otwarcia nowego gmachu, Operę odwiedziło ponad 400 tysięcy osób.

ROT poleca także wizytę w Supraślu. To miasteczko istniejące od ponad 500 lat, w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej, od wieków łączy w sobie naturę, kulturę, historię i sztukę. Jednym z najważniejszych zabytków Supraśla jest Monastyr w Supraślu, w którym mieści się Muzeum Ikon. Od 2001 roku miasto ma status uzdrowiska, który uzyskało dzięki odkrytym tam bogatym złożom leczniczych borowin.

Niedaleko Supraśla znajduje się jedyny w swoim rodzaju Szlak Tatarski. Turyści mogą odwiedzić meczety Bohonikach i Kruszynianach i poznać tradycje i zwyczaje polskich Tatarów, a także spróbować tradycyjnej kuchni tatarskiej.

Zwiedzając województwo podlaskie nie można ominąć Łomży - miasta położonego na skarpie, na brzegu Narwi. Do jego najważniejszych atrakcji należą prawie 500-letni Kościół Katedralny, zabytkowy Klasztor i Kościół Ojców Kapucynów, Klasztor i Kościół Panien Benedyktynek oraz Stary Rynek z ławeczką Hanny Bielickiej.

Ważnym punktem na turystycznej mapie Podlasia jest położony nad Narwią Tykocin, gdzie zachowała się jedna z najstarszych i największych w Polsce synagog. W zabytkowych wnętrzach Wielkiej Synagogi z XVII w. mieści się muzeum.